میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

نمایش یک نتیجه

  • وکتور خطاطی شعر حافظ میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

    54,900 تومان